Duchovní pôsobiaci v náboženskej obci

 

ThMgr. Rastislav Mišura, farár - dekan pre väzenstvo

pôsobenie v NO od

 

ThMgr. Milan GRAUS, pomocný duchovný - kaplán

posobenie v NO od

Kontakt

NO CČSH Liptovská Osada-Martin

Liptovská Osada č.d. 134,
034 73 Liptovská Osada

+ 421 905 304 129