osadaBohoslužobný život

Ťažiskom života viery sú nedeľné bohoslužby. V ich rámci bohoslužieb je prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej (Eucharistie). Príďte a podporte naše malé spoločenstvo svojou návštevou!

Bohoslužby v Martine:

Každú nedeľu o 9.00 (Bohoslužobné priestory ul. Janka Kráľa 13)

 

Bohoslužby v Liptovskej Osade - kostol CČSH:

 Konajú sa podľa dohody a potreby veriacich

Kontakt

NO CČSH Liptovská Osada-Martin

Liptovská Osada č.d. 134,
034 73 Liptovská Osada

+ 421 905 304 129